institutionsakkreditering

Genakkrediteringsprocessen for Aalborg Universitet

I juni 2016 gav Akkrediteringsrådet universitetet en betinget positiv akkreditering. Det betyder, at Aalborg Universitet inden for to år skal igennem en opfølgende genakkreditering, der vil afdække, om universitetets kvalitetssikringssystem til den tid har nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering.

Processen for genakkreditering:
 

Tidspunkt

Procestrin

November 2016 Akkrediteringspanel sendes i høring
16. august 2017 Frist for indsendelse af supplerende selvevalueringsrapport
25.-26. september 2017

Panelets indledende møde med AAU’s ledelse og dekaner.

Audit trails udvælges og brev med audit trails afsendes 28. september

27. oktober 2017 AAU indsender audit trail materiale til Danmarks Akkrediteringsinstitution
20.-22. november 2017 Akkrediteringsbesøg på AAU
1. marts 2018 Rapportudkast i høring på AAU (15 arbejdsdage)
20. -21. juni 2018 Akkrediteringsrådet træffer afgørelse


Du kan læse om den tidligere institutionsakkrediteringsproces på Aalborg Universitet her.