Semester- og uddannelsesevalueringer

I nedenstående kan studienævnenes semester- og uddannelsesevalueringer samt planer for evalueringer tilgås.

Skole for Arkitektur, Design og Planlægning

Studienævn for Arkitektur & Design

Studienævn for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier

Studienævn for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen

Skole for erkendelses- og forandringsprocesser

STUDIENÆVN FOR ANVENDT FILOSOFI

STUDIENÆVN FOR IT OG LÆRING

STUDIENÆVN FOR UDDANNELSE, LÆRING OG FORANDRING

Skole for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi (MPACT)

STUDIENÆVN FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

STUDIENÆVN FOR MUSIK

STUDIENÆVN FOR MUSIKTERAPI

STUDIENÆVN FOR ART & TECHNOLOGY

STUDIENÆVN FOR PSYKOLOGI

Skole for økonomi og erhvervsstudier

STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI (HA/CAND.MERC.)

STUDIENÆVN FOR REVISION

STUDIENÆVN FOR SAMFUNDSØKONOMI (CAND.OECON.) 

Skole for Sociologi og Socialt Arbejde

Studienævn for Kriminologi

Studienævn for Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde (MVSA)

Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen

Studienævn for Socialt Arbejde

Studienævn for Sociologi

Studienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)

Skole for ingeniør- og naturvidenskab

STUDIENÆVN FOR BYGGERI OG ANLÆG

STUDIENÆVN FOR ENERGI

STUDIENÆVN FOR INDUSTRI OG GLOBAL FORRETNINGSUDVIKLING

STUDIENÆVN FOR KEMI, MILJØ OG BIOTEKNOLOGI

STUDIENÆVN FOR MATEMATIK, FYSIK OG NANOTEKNOLOGI

Skole for statskunskab

STUDIENÆVN FOR DIGITALISERING

STUDIENÆVN FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED (MPV), MASTERUDDANNELSEN I PUBLIC ADMINISTATION (MPA) OG MASTERUDDANNELSEN I PUBLIC GOVERNANCE (MPG)

STUDIENÆVN FOR POLITIK & ADMINISTRATION & SAMFUNDSFAG

Skole for Informations- & Kommunikationsteknologi

studienævn FOR Datalogi

Studienævn for Elektronik og IT

Studienævn for Medieteknologi

 

Skole for Kultur og Globale Studier

SAMF:

STUDIENÆVN FOR HISTORIE

STUDIENÆVN FOR INTERNATIONALE FORHOLD

HUM:

STUDIENÆVN FOR DANSK

STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIENÆVN FOR ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE

STUDIENÆVN FOR SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER

STUDIENÆVN FOR TVÆRKULTURELLE STUDIER

Skole for medicin og sundhed

STUDIENÆVN FOR MEDICIN

STUDIENÆVN FOR SUNDHED, TEKNOLOGI OG IDRÆT

Skole for jura

JURIDISK STUDIENÆVN

Skole for Business og Samfundsvidenskab, AAU Executive

Studienævnet for HD og Master of Business Administration (MBA)