AAU logo

AAU kvalitetssikring

Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem skal sikre, at der løbende og systematisk arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Systemet leverer information og fastsætter procedurer for behandlingen af information og krav til dokumentation i forhold til Aalborg Universitets uddannelser. Dette sikrer, at uddannelsesledelsen kan træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger vedr. udviklingen af universitetets uddannelser.

Kvalitetsarbejdet på Aalborg Universitet


Kvalitetssikringssystemet sikrer, at arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser fører til opfyldelse af målene, som er beskrevet i "Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet".

Kvalitetssikringssystemet er defineret ved otte kvalitetsområder:

  1. Nøgletal for kvalitet
  2. Opbygning og forløb
  3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet
  4. Forskningsdækning og –miljøer
  5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
  6. Nøgletal for relevans
  7. Dialog med dimittender
  8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet
     

Kvalitetsområderne 1-5 relaterer sig primært til uddannelsernes kvalitet, og kvalitetsområderne 6-8 relaterer sig primært til uddannelsernes relevans. 

Kvalitetssikringssystemet sikrer en systematisk indsamling og analyse af relevante data inden for ovenstående kvalitetsområder, hvorved det sikres, at de ansvarlige niveauer i organisationen løbende kan reagere på problemstillinger og udfordringer.

Derudover selvevalueres hver enkelt uddannelse hvert tredje år via en selvevalueringsproces, der tilvejebringer en samlet kvalitetsvurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans, samt på det grundlag igangsætter relevante udviklingsinitiativer.

Positiv institutionsakkreditering

I juni 2018 blev Aalborg Universitet tildelt en positiv institutionsakkredering. Det betyder, at Danmarks Akkrediteringsråd har vurderet, at universitetet har et kvalitetssystem, der er velbeskrevet, veldokumenteret og velfungerende i praksis og at systemet lever op til kravene for institutionsakkreditering.

Den positive institutionsakkreditering betyder, at universitetet har mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Uddannelsesakkreditering bortfalder.

Læs mere om rammerne og processen for institutionsakkreditering på Aalborg Universitet

Kontakt

For yderligere information, kontakt da en af Aalborg Universitets kvalitetsmedarbejdere:

Find kvalitetsmedarbejder