AAU logo

Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser

MÅLSÆTNINGER FOR KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UDDANNELSER
 

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Mere konkret har universitetets system for kvalitetssikring og -udvikling som mål at:

  • sikre at universitetet lever op til internationale standarder for kvalitet i uddannelserne
  • sikre løbende og systematisk kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser
  • sikre kontinuerlig kvalitet i undervisningen på universitetets uddannelser
  • medvirke til at dimittenderne opnår kvalifikationer og finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet
  • sikre en klar ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen
  • styrke og integrere universitetets evaluerings- og kvalitetskultur på tværs af alle niveauer og enheder i organisationen

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte en af Aalborg Universitets medarbejdere i Strategi og Kvalitet.