AAU logo

Evaluering og udvikling af AAU's kvalitetssystem

Om projektet ”Evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem”

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling har primo 2019 igangsat projektet ”Evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem”, hvor der skal foretages en større systematisk og strategisk gennemgang og videreudvikling af AAU’s kvalitetssystem som helhed.

Baggrund for projektet

Aalborg Universitets kvalitetssystem skal understøtte kvalitetsarbejdet ved at sikre, at der er et konstant (systematisk) fokus på kvaliteten og relevansen af uddannelserne. Kvalitetsarbejdet skal rumme en klar arbejds- og ansvarsfordeling samt være stærkt forankret på alle ledelsesniveauer, så der reageres, når der er identificeret problemer. 

Universitetet skal fortsat kunne sikre høj kvalitet og relevans af uddannelserne og for at opretholde den positive institutionsakkreditering, skal kvalitetssystemet konsolideres, ligesom det løbende skal evalueres og videreudvikles. I forbindelse med institutionsakkrediteringsprocessen og i det eksisterende kvalitetsarbejde er der bl.a. blevet identificeret nogle forbedringspotentialer i det nuværende kvalitetssystem, herunder:

 • Bedre balance mellem efterlevelsen af eksterne krav, intern værdiskabelse og universitetets anvendelse af ressourcer på området.
 • Styrkelse af sammenhængen hele vejen igennem systemet, så der bl.a. er en klar sammenhæng mellem universitetets strategi, AAU’s definition af god uddannelseskvalitet og det konkrete kvalitetsarbejde.
 • Forbedring af sammenhængen mellem systemets procedurer og harmonisering af processer, hvor det måtte give værdi.
 • Fortsat sikring af effektivitet i kvalitetsarbejdet og en effektiv kvalitetsorganisation efter organisationsændringerne pr. 1. oktober 2018.

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen her.  

Læs mere om Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling her.
 

Oversigt over projektets faser:
 

 

 • +

  Fase 1 Evaluering af det nuværende kvalitetssystem

  Formålet med fase 1

  Formålet med fase 1 i projektet er at indhente erfaringer fra relevante kvalitetsaktører i forhold til at synliggøre styrker og svagheder ved det eksisterende system. Dette vil være med henblik på at støtte og bidrage til forbedringer som grundlag for den videre udvikling af kvalitetssystemet.

  Fase 1 forløber fra februar 2019 - august 2019.

  Læs mere om fase 1 her
   

  Status for fase 1

  Der blev i april måned afholdt to ens evalueringsworkshops, hvor alle institutledere, studieledere, studienævnsformænd samt kvalitetsmedarbejdere var inviteret til at deltage. Der var flot repræsentativ deltagelse på begge workshops, hvor kvalitetsarbejdet under alle kvalitetsområder med stor entusiasme og engagement blev drøftet i grupperne.

  Læs mere om opsamlingen på de gennemførte workshops i fase 1 her.

  Alle input, såvel de positive som negative, blev dokumenteret og er nu behandlet og formidlet til Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling, så de kan indgå som et godt fundament til fase 2, hvor kvalitetssystemets overordnede politik, retningslinjer og struktur skal videreudvikles. 

 • +

  Fase 2: Kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse

  Formålet med fase 2

  Formålet med fasen er at udvikle og revidere AAU’s kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse ud fra evalueringen i fase 1 samt de eksisterende eksterne og interne krav til AAU’s kvalitetssystem. Specielt skal AAU’s kvalitetssystem justeres, således det kan honorere de nye krav, der er kommet med den nye ”Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser” som blev godkendt d. 12. august 2019. 

  Fase 2 forløber fra september 2019 - januar 2020.

  Læs mere om fase 2 her.
   

  Status for fase 2

  Arbejdet med at udvikle og revidere AAU’s kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse er igennem fase 2 organiseret i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er sammensat, så alle fakulteter og de forskellige ledelseslag er repræsenteret. De to studerende, som er medlemmer af Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling er også gruppedeltagere, og fakulteterne har udpeget de undervisere, der deltager i arbejdet.

  Se deltagerne i arbejdsgruppen her.

  Foruden arbejdsgruppens deltagere er ITS repræsenteret med to observatører, der igennem fase 2 skal have øje for muligheder for at indbygge understøttende digitalisering i kvalitetsarbejdet. Observatørerne er Jeanette Møller og Tomas Nesgaard.

  Arbejdsgruppens første opgave er at få fastlagt strukturen for AAU’s kvalitetssystem, hvilket omfatter de kvalitetsområder, der skal beskrive praksis i kvalitetsarbejdet samt målsætningerne til disse.

 • +

  Fase 3: Revidering af kvalitetsområder

  Denne fase er endnu ikke igangsat og er ikke beskrevet yderligere på nuværende tidspunkt.

  Fasen forventes at forløbe fra februar 2020 - december 2020.

 • +

  Fase 4: Implementering af det reviderede kvalitetssystem

  Denne fase er endnu ikke igangsat og er ikke beskrevet yderligere på nuværende tidspunkt.

  Fasen forventes at forløbe fra januar 2021 - juni 2021.