Dialog med dimittender

I arbejdet med udvikling af universitetets uddannelser er det afgørende, at universitetet skaber dialog med og indhenter input fra dimittender.
 

Målsætninger for dialog med dimittender:
 

  1. Aalborg Universitet ønsker løbende og systematisk at inddrage universitetets dimittender i udvikling af og dialog om uddannelserne
  2. Aalborg Universitets dimittender finder relevant beskæftigelse