Undervisningens og studiemiljøets kvalitet

Aalborg Universitet vil gennem systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser, herunder også studiemiljø, kontinuerligt sikre og udvikle kvaliteten af universitetets undervisning og uddannelser. Relevante input fra de studerende udgør sammen med andre data vigtig ledelsesinformation til udvikling af universitetets uddannelser og uddannelse af kandidater med gode faglige og sociale kompetencer.

 

Målsætninger for undervisningens og studiemiljøets kvalitet:
 

  1. Studerendes og relevante medarbejderes evaluering af undervisningen, semestre og uddannelser inddrages i udviklingen af uddannelserne
  2. Der stilles fysiske rammer, der biddrager til stimulering af de studerendes læring, til rådighed for de studerende
  3. De studerende på Aalborg Universitet har indflydelse på udviklingen af studiemiljøet
  4. De studerende på Aalborg Universitet har adgang til relevant vejledning, som er tilpasset målgruppen