kvalitetssikringspolitik

Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet

"Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet" fastlægger, sammen med "Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet", de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

"Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet" omfatter universitetets hel- og deltidsuddannelser; uanset udbudssted.

Kvalitetssikringssystemet på Aalborg Universitet er udviklet på baggrund af:

Den overordnede ansvarsfordeling i universitetets kvalitetssikringssystem er beskrevet i "Organisering af
kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet".

Mål for kvalitetssikringen og -udviklingen af universitetets uddannelser

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Mere konkret har universitetets system for kvalitetssikring og -udvikling som mål at:

  • sikre at universitetet lever op til internationale standarder for kvalitet i uddannelserne
  • sikre løbende og systematisk kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser
  • sikre kontinuerlig kvalitet i undervisningen på universitetets uddannelser
  • medvirke til at dimittenderne opnår kvalifikationer og finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet
  • sikre en klar ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen
  • styrke og integrere universitetets evaluerings- og kvalitetskultur på tværs af alle niveauer og enheder i organisationen

Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem

Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem skal sikre, at der løbende og systematisk arbejdes med
kvalitetssikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Systemet leverer information og fastsætter  procedurer for behandlingen af information og krav til dokumentation i forhold til Aalborg Universitets uddannelser, således at uddannelsesledelsen løbende kan reagere på problemstillinger og udfordringer og træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger vedr. udviklingen. 

Kvalitetssikringssystemet sikrer, at arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af universitetets
uddannelser fører til opfyldelse af de overordnede mål.

Kvalitetssikringspolitikken er defineret ved otte kvalitetsområder. De enkelte målsætninger for kvalitetsområderne er uddybet på øvrige sider, jf. boksen "Læs mere" i højre side.