Nøgletal for relevans

Aalborg Universitet ønsker at uddanne dimittender, der dækker arbejdsmarkedets behov. For at universitetets ledelse kan vurdere behovet for og relevansen af universitetets uddannelser, udarbejdes en række nøgletal for relevans. Universitetets ledelse ønsker et tilstrækkeligt og kvalificeret grundlag for beslutninger om udviklingen og tilpasningen af universitetets uddannelser i relation til den samfundsmæssige udvikling.
 

Målsætninger for nøgletal for relevans:
 

  1. Aalborg Universitets uddannelser tilpasses arbejdsmarkedets behov

Ledighedstal

I forbindelse med arbejdet med nøgletal for kvaliteten af uddannelserne inddrages der årligt ledighedstal for uddannelserne. Ledighedstal drøftes i studienævnet sammen med studienævnsrapporten.

Fakulternes grænseværdier kan findes på siden "Samlede kvalitetssikringsdokumenter".