Opbygning og forløb

Uddannelsernes undervisningsaktiviteter er grundlaget for, at de studerende opnår kompetenceprofilen og læringsmålene i studieordningerne. Studieordninger og eksamensformer monitoreres systematisk. 

 

Målsætninger for uddannelsernes opbygning og forløb:
 

  1. Uddannelsernes mål for læringsudbytte er beskrevet i en kompetenceprofil, der er tilrettelagt efter den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser
  2. Aalborg Universitet udbyder uddannelser med faglig progression og studieaktivitet tilsvarende de ECTS, det samlede uddannelsesforløb er normeret til
  3. Alle undervisningsaktiviteter udmøntes i overensstemmelse med studieordningen
  4. Semestrenes undervisning, eksamener, litteratur, arbejdsformer, forudsætninger og forventninger til arbejdsindsats kommunikeres til de studerende, således at det er tydeliggjort for alle studerende ved semesterstart
  5. Aalborg Universitet anvender dialogen med censorkorps i kvalitetssikringen og udviklingen af eksamenssystemet