Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling

Undervisere er den vigtigste ressource i forhold til at skabe god kvalitet i undervisningen og uddannelserne. Det er afgørende, at der pågår en kontinuerlig udvikling af undervisernes pædagogiske og fagdidaktiske kompetencer, så der ligeledes sker en udvikling i undervisningsmetoder og læringsformer.
 

Målsætninger for pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling:
 

  1. Aalborg Universitet vil fortsat være en ledende international aktør i forhold til udviklingen af og forskningen inden for problembaseret læring
  2. Aalborg Universitet vil med afsæt i de forskellige fagområder anvende og udvikle den problembaserede læringsform internt på universitetet
  3. Den pædagogiske model er gennemsigtig og formidles til alle studerende, som trænes i dens anvendelse
  4. Adjunker og fastansatte lektorer og professorer deltager regelmæssigt i pædagogisk kompetenceudvikling
  5. Aalborg Universitet tilbyder kurser eller andre former for kompetenceudvikling inden for pædagogik og didaktik med henblik på, at undervisere løbende udvikler deres kompetencer

Aalborg Universitets pædagogiske fundament for uddannelser er problemorienteret projektarbejde (PBL-modellen). Studieformen tager udgangspunkt i studerendes arbejde med projekter, der defineres ud fra problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, kritisk tilgang, tværfaglighed og arbejde med autentiske problematikker
 

Besøg PBL-hjemmesiden