Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet

Aalborg Universitets mål er at skabe værdi inden for uddannelse i dialog med det omgivende samfund. Det sker bl.a. gennem tæt dialog med aftagere af universitetets dimittender og i form af højt kvalificerede og engagerede kandidater, der har arbejdet integreret med industri, erhverv og offentlige institutioner allerede under deres studier.


Målsætninger for uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet:
 

  1. At studerende ved Aalborg Universitet gennem det problemorienterede projektarbejde og praktikaftaler samarbejder med offentlige og/eller private virksomheder
  2. At studerende ved Aalborg Universitet tilbydes uddannelse i innovation og entreprenørskab
  3. Aalborg Universitets uddannelser udvikles i forhold til arbejdsmarkedets behov

Samarbejde med arbejdsmarkedet og karriererådgivning

Et kendetegn ved uddannelserne på Aalborg Universitet er den tætte kontakt mellem de studerende og offentlige samt private virksomheder, hvilket ikke mindst skyldes PBL-Aalborgmodellen. Erhvervslivets samarbejde med de studerende kan ske i form af enten praktik, studenterjob eller projektsamarbejde. Dette giver praktisk viden og erfaring til den studerende, og samtidig får virksomheden tilført den nyeste viden, ideer og inspiration.

 

Læs mere om de studerendes samarbejde med arbejdsmarkedet og karriererådgivning

 

Aalborg Universitets aftagerpaneler

I henhold til universitetsloven har hvert fakultet udarbejdet kommissorier for aftagerpaneler. 

Aftagerpanelets formål er at sikre en dialog mellem studienævnene og aftagerne omkring uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet skal i den sammenhæng rådgive studienævnet om udviklingen af kravene på arbejdsmarkedet og uddannelsens relevans og faglige profil. Aftagerpanelerne involveres også i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser og specifikt ved studieordningsændringer, hvor de er med til at sikre sammenhængen mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte.

Udover deltagelse i møder i aftagerpanelerne kan de faste paneldeltagere medvirke i de periodiske selvevalueringer som aftagerrepræsentanter i forbindelse med afholdelse af selvevalueringsmøderne, hvor selvevalueringsrapporterne drøftes, inden der udarbejdes handlingsplaner.
 

Links til fakulteternes kommissorier for aftagerpaneler: