Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet

Samarbejde med arbejdsmarkedet og karriererådgivning

Pbl Aalborg-modellen

Aalborg Universitets uddannelser er kendetegnet ved PBL Aalborg-modellen. PBL står for ”Problembaseret læring” og modellen tager udgangspunkt i projektarbejde og har en problemorienteret tilgang – altså at finde løsninger på konkrete problemer, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og arbejde med autentiske problemstillinger. Mange studerende får således gennem projektarbejdet i studiet mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om løsning af faglige problemer. PBL Aalborg-modellen bidrager således til erhvervsudviklingen på to områder; dels ved at PBL-processen kommer erhvervslivet til gavn, når de studerende via projektarbejdet bringer nye input til de offentlige og private virksomheder, og dels ved at de studerende i sig selv bliver en del af PBL-produktet som erfarne og erhvervsrettede kandidater.

Læs mere om PBL her.

 

I det følgende kan du læse om konkrete samarbejdstilbud, der er til de studerende på Aalborg Universitet.

 

aau matchmaking 

Aalborg Universitet tilbyder en palette af samarbejdsmuligheder, som i lige så høj grad henvender sig til små og mellemstore virksomheder som til store. Fra samarbejde med studerende omkring projekter eller praktik, over netværksdannelser mellem forskere og praktikere.

Matchmakingsystemet er en infrastruktur, som smidiggør og samler interessentgrupper på universitet og erhvervsliv og som bidrager til at øge samarbejdet mellem erhvervslivet og universitetet. Systemet består af fire grupper: interne matchmakere, eksterne matchmakere, erhvervs-matchmakere og AAU-matchers.

Læs mere om AAU Matchmaking her.

 

Tour de kommune, solution camp og solution hub

I samarbejde med AAU Matchmaking arrangerer AAU Karriere studenterrettede samarbejdstilbud, heriblandt Tour de Kommune, Solution Camps og Solution Hubs:

Tour de Kommune er et initiativ, hvor en busfuld studerende kører rundt i udvalgte nordjyske kommuner og gør korte stop hos virksomheder og institutioner med henblik på muligt job, projekt- eller praktiksamarbejde. 


Solution Camp er et koncept, hvor en virksomhed stiller en problemstilling til rådighed til en tværfagligt sammensat gruppe af studerende. De studerende udarbejder nye løsningsmodeller eller forslag til idékoncepter til den pågældende virksomhed. 


Solution Hub er et koncept, der henvender sig til større virksomheder eller projekter med en bred spændvidde af udfordringer. Det kan betegnes som en midlertidig tværfakultær udviklingsafdeling, hvor studerende arbejder sammen om fælles problemudvikling og problemløsning for virksomheder og regionen. Hver Hub består af 30-50 studerende, der arbejder gruppevis og sammen om en virksomheds problemstillinger i et helt semester. 

Læs mere om Tour de Kommune, Solution Camp og Solution Hub her.

 

aau jobbank

AAU jobbank er universitetets jobportal, hvor virksomheder og studerende kan finde hinanden til samarbejde omkring projekter, specialer, studiejob, praktik eller job.
Virksomhederne lægger opslag ind, og de studerende bruger aktivt jobbanken, når de er på udkig efter et samarbejde eller job.

Læs mere på: www.jobbank.aau.dk
 

Iværksætteri og entrepreneurship

I centrum for Aalborg Universitets store indsats og interesse for iværksætterområdet står afdelingen SEA (Supporting Entrepreneurship at Aalborg University). Indsatsen har til formål at introducere de studerende og forskere til entrepreneurship og iværksætteri og sikre støtte til studerende og dimittender med mod på at starte egen virksomhed.

Læs mere på: www.sea.aau.dk

 

aau alumni

Alumnenetværket AAU Alumni er netværket for alle, der er uddannet fra Aalborg Universitet. AAU Alumni sikrer via en løbende og systematisk kontakt til alumnerne at skabe, opbygge og vedligeholde denne livslange relation, så Aalborg Universitet har et stærkt opdateret ambassadørkorps af dedikerede og stolte alumner. Alumner er værdiskabende for universitetet ved bl.a. at være stærke døråbnere til erhvervslivet, når det gælder om at skabe åbninger for studerende ved eksempelvis praktik- og projektsamarbejde samt mulighed for at indgå i et mentorprogram, som matcher nyuddannede og studerende med erfarne alumner. Alumnerne er først og fremmest ambassadører. De er et godt netværk til at rekruttere studerende og er samtidig selv potentielle nye studerende i forhold til efter- og videreuddannelse. Der er over 10.000 medlemmer.

Læs mere på: www.alumni.aau.dk

 

AAU KARRIERE

AAU Karriere kvalitetssikrer beskæftigelsesinitiativer på tværs af AAU og tilrettelægger målrettede undervisningsforløb for ledighedstruede uddannelser. Herudover tilbydes alle AAU’s studerende individuel karrierevejledning og workshops, som forbereder dem til arbejdsmarkedet. Rådgivningen vedrører alt i relation til de studerendes videre karriere - fra kompetenceafklaring til den konkrete ansøgning og CV-tjek.

AAU Karriere har et tæt samarbejde med det regionale erhvervsliv, Jobcenter Aalborg og de akademiske A-kasser og holder sig løbende opdateret i henhold til tendenser på arbejdsmarkedet.

Læs mere om AAU Karriere på: www.karriere.aau.dk 

Se konkrete karrierearrangementer og andre tilbud til de studerende her.
 

DIMITTENDGUIDEn

AAU Karriere udgiver hvert år i februar en dimittendguide, som er målrettet kommende AAU-dimittender, med råd og vejledning i forhold til jobsøgning og karriereplanlægning samt inspirerende karrierehistorier fra andre nyuddannede AAU’er.

Se guiden her.
 

KARRIEREMESSEN

Hvert år i marts arrangerer AAU Karriere Danmarks største job- og karrieremesse med 90-100 deltagende virksomheder og ca. 2.400 besøgende studerende og nyuddannede. Messen giver virksomhederne mulighed for at synliggøre sig over for de studerende, og de studerende får mulighed for at lande et job, en praktik, et samarbejde eller et studiejob.

Læs mere om karrieremessen her.
 

AAU ON DEMAND

AAU on Demand er et korps på ca. 100 AAU-studerende, som tilbyder at overtage undervisningen på landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner (STX, HF, HHX, HTX, EUX), når lærerne er ude af huset, fx på pædagogisk dag. De studerende kommer fra ca. 50 forskellige uddannelser på AAU campus Aalborg og København, og de giver gymnasieeleverne nye faglige input gennem klasseundervisning og projektarbejde.
Som studenterunderviser i AAU on Demand får de studerende studierelevant erfaring, stærke formidlingskompetencer og et bredt netværk.

Læs mere om AAU on Demand her.

 

Der kan læses mere om Aalborg Universitets samarbejde med omgivelserne her