AAU logo

Sammenlægning, lukning og udvikling af nye uddannelser

Foruden procedurerne der ligger under de enkelte kvalitetsområder, er der udarbejdet følgende procedurer i hht. udviklingen af Aalborg Universitets uddannelsesportefølje:

 • +

  Procedure for udvikling af nye uddannelser

  Proceduren for udvikling af nye uddannelse og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om udvikling af nye uddannelser sker på et oplyst, velovervejet grundlag. Det skal bl.a. sikres ved, at udviklingen af nye uddannelser på Aalborg Universitet tager afsæt i nuværende og fremtidige behov i det omgivende samfund og det eksisterende uddannelsesudbud, ligesom universitetets portefølje af uddannelser skal være i overensstemmelse med de overordnede strategiske overvejelser for universitetets udvikling.

  Nye uddannelser og uddannelsesudbud skal prækvalificeres og godkendes af ministeren før oprettelse. I denne proces vurderes det, hvorvidt den nye uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. 

 • +

  Procedure for sammenlægning af uddannelser

  Proceduren for sammenlægning af uddannelser beskriver universitetets interne procedure for sammenlægning af eksisterende uddannelser, der går forud for ansøgningen om sammenlægning i ministeriet. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om at sammenlægge uddannelser sker på et oplyst, velovervejet grundlag. Det skal bl.a. sikres, at Aalborg Universitets uddannelsesportefølje er i overensstemmelse med universitetets uddannelsesstrategiske satsninger og opfylder de krav, der er ministerielt fastlagt og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

 • +

  Procedure for lukning af uddannelser

  Proceduren for lukning af uddannelser beskriver universitetets interne procedure for lukning af eksisterende uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for orienteringen om lukningen af en uddannelse til styrelsen. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om at lukke en uddannelse sker på et oplyst, velovervejet grundlag.