AAU logo

Strategiske uddannelsesdata

Aalborg Universitets notat om strategiske uddannelsesdata redegør på sektor, institutions- og fakultetsniveau for status og udvikling i Aalborg Universitets kvalitetssystems nøgletal for de ordinære uddannelser. Notatet skal betragtes som ledelsesinformation til Aalborg Universitets øverste ledelse og øvrige med interesse for området. Det er endvidere tænkt som et opslagsværk, hvor de forskellige nøgletal bliver behandlet i særskilte kapitler.

Notatet er primært baseret på egne data fra universitetets data warehouse QlikView samt sektordata fra Danske Universiteter. Der indgår endvidere enkelte data fra Danmarks Statistik samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Notatet vil blive opdateret i oktober, når der offentliggøres nye tal i QlikView for Aalborg Universitet. Derudover vil det blive opdateret i februar/marts, når der foreligger nye sektordata fra Danske Universiteter og hvis der i løbet af året kommer nye relevante sektordata fra ministeriet eller andre kilder.