AAU logo

Dimittendundersøgelser

Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser leveres til uddannelsesledelserne på Aalborg Universitet, der benytter resultaterne i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring af uddannelserne.

Universitetsrapport - ordinære uddannelser samlet 2014, 2015 og 2016